Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
.............***สมาชิกต้องการติดต่อฝ่ายสินเชื่อ โทร 02-1438144-51 ต่อ 202-205 ฝ่ายการเงิน ต่อ 104-105 ..............

ราคาน้ำมัน ปตท.
  • Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption
  • Image 4 Caption
ดัชนีบทความ
ประชาสัมพันธ์
เงินสงเคราะห์ฯ
เงินกู้พิเศษเคหสงเคราะห์
ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่
ทุกหน้า
หมายเลข 1 นายประสิทธิ์ ศรีจารุพฤกษ์
หมายเลข 2 นายมนูญ สอนเกิด
หมายเลข 3 น.ส.สุนันทา ภู่สุวรรณ์
หมายเลข 4 น.ส.อรษา โพธิ์ทอง
หมายเลข 5 น.ส.พจนา สุจำนงค์
หมายเลข 6 นายไพบูลย์ ตั้งมีลาภ
หมายเลข 7 นายมนตรี ประกอบศรี
หมายเลข 8 นายชัยยา ขำสะอาด
หมายเลข 9 นายฐานันท์ ศรีพลี
หมายเลข 10 นายชำนาญ วัฒนศิริ
หมายเลข 11 นายรักษ์พล วงษ์ม่วง
หมายเลข 12 นายพิสันติ์ ประทานชวโน
หมายเลข 13 นายพงษ์นรินทร์ อัศวเศรณี
หมายเลข 14 นายไพศาล สุขปัญญา
หมายเลข 15 นายวาทกานต์ ช่อแก้ว
ประกาศรายชื่อ หมายเลขประจําตัว และสังกัด ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็น ประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประจําปี 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2559
การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2559(พร้อมใบสมัคร)
การกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2559
การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559(พร้อมใบสมัคร)
รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559
การเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันของสมาชิกที่กู้เงินสามัญ
โครงการจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2558
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2558

บัญชีรายชื่อสมาชิก ณ วันที่ 1 กันยายน 2558

กลุ่มที่1 กลุ่มที่2 กลุ่มที่3 กลุ่มที่4 กลุ่มที่5
กลุ่มที่6 กลุ่มที่7 กลุ่มที่8 กลุ่มที่9 กลุ่มที่10

ใบสมัครสมาชิกสมทบ

ประกันชีวิตสวัสดิการและเงินกู้ปี 2558

  
กำหนดการประชุมเงินกู้
คณะกรรมการเงินกู้ กำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาเงินกู้ให้กับสมาชิกได้กำหนดการประชุมเงินกู้ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น (ปิดรับคำขอกู้ 8 ธันวาคม 2558)
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
สอบถามความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ สอ.พช. ในทุกด้าน ประจำปี 2558
 
ไปดูงาน สหกรณ์อื่น
ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0440931
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้229
ผู้เข้าชมเมื่อวานผู้เข้าชมเมื่อวาน301
ผู้เข้าชมอาทิตย์นี้ผู้เข้าชมอาทิตย์นี้530
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้229
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด440931
107.21.134.206